Kepengurusan Pusdiklacab

By administrator 11 Mei 2019, 00:28:35 WIB
 
Lampiran SK Kwarcab OKI
Nomor: 05 Tahun 2019
Tanggal: 27 Februari  2019 
 
 
 
SUSUNAN
KEPENGURUSANPUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
GERAKAN PRAMUKA TINGKACABANG OGAKOMERINGILIR
MASA BAKTI2019-2024 
 
 
A. PIMPINAN
1.DADANG RUSNANDAR,SP.S.Sos.I, M.Si       : KepalaPusdiklatcab
2.Drs.ELZAM MUAZ, M.Si                                   : WakilKepala Pusdiklatcab
3.ALIWARDANA, M.Pd.I                                      : SekretarisPusdiklatcab
 
B.SEKSI-SEKSI.
1.Seksi Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Kepramukaan :
  1)  SITIROMELAH, M.Pd                                   :  Kepala Seksi
  2)  H.AKHMADMACAN, S.Pd                            :  Anggota
  3)  H.ZUHER ALIAMIN, S.Pd (Almarhum)         :  Anggota
  4)  A.RAHMANMISTER  ( Almarhum )               :  Anggota
  5)  SITHODIJAH, S.Pd                                      :  Anggota
  6)  HAMBALASRI, S.Pd                                     :  Anggota
  7)  NURHANA, S.Pd                                            :  Anggota
  8)  SONIKARTIKA, S.Pd                                     :  Anggota
  9)  ASMADISA, S.Pd                                           :  Anggota
10)  ALFIAN, S.Pd.I                                               :  Anggota
 
2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanKpramukaan MinatKesakaan: 
  1)  IMAM TOHARI, SE.MM.M.Si                          :  Kepala Seksi 
  2)  ZULKARNAIN.TZ, S.Pd.M.Si                          :  Anggota
  3)  M.YATIMUN, M.Pd.I                                        :   Anggota
  4)  APRIANTINA, SE                                             :  Anggota
  5)  EDIPARTELA, S.Pd                                         :  Anggota
  6)  AHMAD MIFTACHUDIN NURI                         :   Anggota
  7)  SITIMUHAJIRIYATI, M.Pd                                :  Anggota
   8)  APRIYANTO, S.Pd.M.Si                                  :  Anggota
  9)  MALANKAROM, S.Pd                                      :  Anggota
10)  MAMLUKAH, S.Pd                                            :  Anggota
 
3.Seksi UrusaTata Usaha &Keuangan : 
  1)  PUTRAJANUARDIAN                                       :  Kepala Urusan
  2)  HENGKIHERMAWAN,S.Kom                           :  Anggota
  3)  NURJANAH, SH                                                :  Anggota
  4)  M.DAUD BADARUDIN,S.Pd                              :  Anggota
  5)  ASYIKYUSUF, SH                                              :  Anggota
  6)  DWIGUSTIANA                                                  :  Anggota
  7)  SAGITAECINOPIRIN, A.M Keb                         :  Anggota
  8)  RENDI ANDREAN                                              :  Anggota
 
4.Seksi Urusan Rumah Tangga, Saranadan Prasarana :
  1)  RUSTAM AFFENDI                                             :  Kepala Urusan
  2)  ABDUL TOLIB                                                     :  Anggota
  3)  RIKI                                                                      :  Anggota
  4)  AHMAD NUARGO, S.Pd                                      :  Anggota
  5)  AMRAN, S.Pd                                                       :  Anggota
  6)  ZAKARIA                                                               :  Anggota
  7)  ASIK FEBRIAN                                                      :   Anggota 
  8)  BOY ANGGA                                                         :   Anggota
 
 
  

SK KWARCAB OKI NO : 05 TAHUN 2019 TENTANG KEPENGURUSAN PUSDIKLATCAB OKI
MASA BAKTI 2019-2024 KLIK DISINI