Baca Al-Qu'ran Online

By administrator 12 Apr 2020, 04:44:25 WIB

BACA AL-QURAN ONLINE

 

Aplikasi Al-Quran

Aplikasi Al-Quran untuk PC ini tersedia dalam dua pilihan, baik offline dan online. Keduanya Anda hanya perlu mengklik di sini untuk mengunjungi situsnya. Jika Anda ingin membaca online, maka akan langsung tersedia bacaan Al-Quran, namun Anda juga bisa mendownloadnya dengan klik ikon tanda panah di bagian kiri

 

Selain Aplikasi diatas juga tesedia teks latin

Pilih Surat dan Ayat

  1.  Al-Fatihah   39.   Az-Zumar    77.  Al-Mursalat
  2.  Al-Baqarah  40.   Al-Mu’min    78.   An-Naba
  3.  Ali ‘Imran  41.   Fussilat     79.   An-Nazi’at 
  4.  An-Nisa  42.   Asy-Syura     80.   Abasa 
  5.  Al-Ma’idah   43.   Az-Zukhruf     81.   At-Takwir 
  6.  Al-An’am   44.   Ad-Dukhan     82.   Al-Infitar 
  7.  Al-A’raf   45.   Al-Jatsiyah     83.   Al-Muthaffifin 
  8.  Al-Anfal   46.   Al-Ahqaf     84.   Al-Insyiqaq 
  9.  At-Taubah   47.   Muhammad     85.   Al-Buruj 
 10.  Yunus   48.   Al-Fath     86.   At-Tariq 
 11.  Hud   49.   Al-Hujurat     87.   Al-A’la 
 12.  Yusuf   50.   Qaf     88.   Al-Ghasyiyah 
 13.  Ar-Ra’d  51.   Az-Zariyat     89.   Al-Fajr 
 14.  Ibrahim   52.   At-Tur     90.   Al-Balad
 15.  Al-Hijr  53.   An-Najm     91.   Asy-Syams 
 16.  An-Nahl  54.   Al-Qamar     92.   Al-Lail 
 17.  Al-Isra  55.   Ar-Rahman     93.   Ad-Dhuha 
 18.  Al-Kahfi  56.   Al-Waqi’ah     94.   Al-Insyirah 
 19.  Maryam  57.   Al-Hadid     95.   At-Tin 
 20.  Thaha  58.   Al-Mujadilah     96.   Al-‘Alaq 
 21.  Al-Anbiya  59.   Al-Hasyr     97.   Al-Qadr 
 22.  Al-Hajj  60.   Al-Mumtahanah          98.   Al-Bayyinah 
 23.  Al-Mu’minun          61.   As-Shaff     99.  Az-Zalzalah 
 24.  An-Nur  62.   Al-Jumu’ah   100.   Al-‘Adiyat 
 25.  Al-Furqan  63.   Al-Munafiqun   101.   Al-Qari’ah 
 26.  Asy-Syu’ara  64.   At-Taghabun   102.   At-Takatsur 
 27.  An-Naml  65.   At-Talaq   103.   Al-‘Ashr 
 28.  Al-Qashash  66.   At-Tahrim   104.   Al-Humazah 
 29.  Al-‘Ankabut  67.   Al-Mulk  105.   Al-Fil
 30.  Ar-Rum  68.   Al-Qalam  106.   Quraisy  
 31.  Luqman  69.   Al-Haqqah  107.   Al-Ma’un
 32.  As-Sajdah  70.   Al-Ma’arij  108.   Al-Kautsar  
 33.  Al-Ahzab  71.   Nuh  109.   Al-Kafirun 
 34.  Saba  72.   Al-Jin  110.   An-Nasr 
 35.  Fatir   73.   Al-Muzzammil  111.   Al-Lahab
 36.  Yasin   74.   Al-Muddatstsir  112.   Al-Ikhlas  
 37.  As-Saffat  75.   Al-Qiyamah  113.   Al-Falaq 
 38.  Shad  76.   Al-Insan  114.   An-Nas  
            
           

 

Sumber dari TafsirWeb dan Web ayat/ Quran Karim
 

.